Compras En Línea

Más gente que nunca antes en la historia está de compras online.In este artículo, vamos a echar un vistazo a las ventajas de las compras en línea, y los beneficios de la compra de artículos en la Web.

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Frimureriska handlingar

22 julio, 2017 (17:34) | Sin categoría | By: admin

Frimureri · Storloge · Frimurarloge · Frimureriska ämbetsmän · Stormästare · Erkännande · Reguljär · Liberalt frimureri· Svenska Frimurare Orden

Frimureriets historia · Liberté chérie · Frimureriska handlingar · Storlogen i London och Westminster

Det finns ett antal frimureriska handlingar vilka är viktiga vid studier av frimureriets historia.

Halliwellmanuskriptet, också benämnt Regiusmanuskriptet eller Regiusdikten, är den första kända frimureriska texten. Den består av 64 sidor skrivna i poetisk form. Manuskriptet börjar med att berätta om Euklides och hans arbete med att sammanfatta den samlade kunskapen om geometri i det forntida Egypten och spridningen av denna kunskap till olika länder. Detta följs av femton punkter riktade till mästare om såväl moraliska frågor (ge inte husrum åt tjuvar, ta inte mutor, gå regelbundet i kyrkan, och så vidare) såväl som hur arbetet på en byggplats skall bedrivas (Låt inte dina murare arbeta på natten, undervisa lärlingarna ordentligt, ta dig inte an uppdrag du inte klarar av, etc.). Därefter följer femton punkter riktade till hantverkare och med ungefär samma innebörd.

Den generella bedömningen är att dokumentet skrevs någon gång mellan sent 1300-tal och mitten på 1400-talet. Att döma av dokumentet verkar författaren ha varit en prästman från västra England. Manuskriptet finns med i olika register allt efter vem som för tillfället ägde det tills det kom i Royal Librarys ägo. Detta bibliotek donerades 1757 av kung George II till British Museum för att där utgöra kärnan till det som idag kallas British Library.

Över större delen av tiden sågs dokumentet generellt som ett poem om moralisk förpliktelse. Enligt 1911 års Encyclopædia Britannica var detta i enlighet med den katalogisering som gjordes av David Casley. Dokumentets betydelse för frimureriets historia stod inte klart förrän 1840, då James Halliwell redogjorde för frågan i en artikel om frimureri.

Texten i manuskriptet hävdar att frimureriet kom till England under Athelstans av England regeringstid 924-939. Manuskriptet finns numer i Royal Manuscript Collection i British Library, katalognummer 17 A. I.

Matthew Cooke-manuskriptet är det äldsta i en grupp av ungefär hundra tidiga dokument som går under namnet Gothic Consitutions och det är det näst äldsta kända dokumentet i frimureriets historia. Dokumentet är en kopia av delar av två äldre dokument som inte längre finns kvar. Detta antyds av att texten avbryts och dessutom repeteras.

Gothic constitutions inleds vanligen med en åkallan, därefter en sägen eller legend om forntida murarkonst, en lista med pålagor och regler för murare, samt en ed eller ett löfte.

Manuskriptet publicerades av R. Spencer i London år 1861 med Matthew Cooke som redaktör och han kom att ge namn åt dokumentet. I British Museums katalog är det förtecknat som “Additional M.S. 23,198” och har av William James Hughan (1841-1911) daterats till ca 1450 eller däromkring, en uppskattning som flertalet specialister delar.

Dr. Wilhelm Begemann (1843-1914) antog att dokumentet “sammanställts och skrivits i den sydöstra delen av West Midlands, sannolikt i Gloucestershire eller Oxfordshire, möjligen också i sydöstra Worcestershire eller sydvästra Warwickshire. Book of Charges, som utgör dokumentets andra del, är helt säkert från 1300-talet medan den första delen, den historiska, mest sannolikt är från början av 1400-talet” (A.Q.C. IX, sida 18)

Cooke-manuskriptet fanns nästan helt säkert i George Paynes ägo när han år 1720, under sin andra ämbetsperiod som stormästare, sammanställde General Regulations och som James Anderson (se nedan) tog med i sin version av Constitutions som publicerades år 1723. Bevisligen använde sig Anderson av raderna 901-960 i manuskriptet.

Frimurarlogen Quatuor Coronati i London tryckte manuskriptet i faksimil i volym II av sin Antigrapha år 1890, tillsammans med en kommentar av George William Speth.

Les Statuts de Ratisbonne från 1498 visar på övergången från praktiskt till spekulativt frimureri i Frankrike.

The Kirkwall scroll, Kirkwall-rullen, är ett manuskript av oklart ursprung och som visar flera frimureriska symboler. Det hänger på den västra väggen i logen Kirkwall Kilwinning No. 38(2) på Orkney. Den hävdas vanligen vara den arbetstavla som skänktes till logen av broder William Graeme år 1785. Flera sägner tillskriver rullen Tempelherreorden och den heliga Graals plats. Dessa påståenden har emellertid ifrågasatts av Robert L.D. Cooper i dennes bok “The Rosslyn Hoax?“. Cooper lägger fram bevis och hävdar att rullen tillverkades av William Graeme själv eller på dennes beställning. Cooper daterar rullen till den senare delen av 1700-talet genom en detaljstudie av rullens symboler.

Constitutions of the Free-Masons, ungefär Frie Murares Lagar, är en samling regler som skrevs för storlogen Premier Grand Lodge of England i syfte att skapa en enhetlig och gemensam ritual för de frimurarloger i London och Westminster som lydde under denna storloge. Den var uppenbarligen inte ämnad för andra loger i olika delar av England clothes depiller, Skottland och Irland. Dess första och andra utgåva skrevs av pastor James Anderson år 1723 och 1738.

Andersons Constitutions grundade sig på de frimureriska dokument (Gothic Constitutions och George Paynes General Regulations) Den första utgåvans fullständiga titel löd: The Constitutions of the Free-Masons, Containing the History, Charges, Regulations, &c. of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity, For the Use of the Lodges.

På svenska blir detta ungefär Frie Murares Lagar, Innehållande Historien, Pålagor razor for clothes, Regler &c. för det Uråldrige och Högvördige Brödraskapet, Till Logernas Användande.

När storlogen år 1738 bytte namn från Grand Lodge of London and Westminster till Grand Lodge of England skrevs verket om av Anderson. Det nya manuskriptets titel från 1738 var The New Book of Constitutions of the Antient and Honourable Fraternity of Free and Accepted Masons, Containing Their History, Charges, Regulations, &c. Collected and Digested By Order of the Grand Lodge from their old Records, faithful Traditions and Lodge-Books, For the Use of the Lodges.

På svenska betyder detta ungefär Den Nya Lagboken för det Gambla och Hedervärda Brödraskapet av Fria och Antagne Murare, Innehållande Historien, Pålagor, Regler &c. Samlade och Ordnade På Order av Storlogen från deras gamla Urkunder, Exakta Hävder och Loge-Böcker, Till Logernas Användande childrens football tops.

Upplagan från 1723 redigerades och nytrycktes av Benjamin Franklin i Philadelphia år 1734 , vilket gjorde den till den första frimureriska bok som trycktes i USA.

En ny utgåva publicerades år 1754 av John Entick. Han återgick till de Pålagor som tecknats ner 1723 och som Anderson, särskilt i den första Pålagan, hade reviderat i 1738 års upplaga. Det är Enticks utgåva som utgör basen för de Ancient Charges (Uråldriga Pålagor) som idag återfinns i ordensstatuterna för United Grand Lodge of England. Endast smärre ändringar har gjorts, utom vad som sägs i den första Pålagan om Gud och religion

Den första delen i Constitutions behandlar religion. Den anger att frimurare kan ha vilken tro som helst så länge de bara håller sig till “den Tro till vilken alla Män bekänner sig” och kommer på så sätt mycket nära idén om en naturlig religion, en populär tanke under Upplysningstiden.

Delen om religion i Constitutions från 1738 hänvisar till Noas sju lagar, vilken är en universell samling bindande morallagar för icke-judar som, enligt Talmud, Gud gav till Noa.

The Book of Constitutions, eller Ahiman Rezon of the Grand Lodge of England According to the Old Institutions, även känd som Antient Grand Lodge of England eller Grand Lodge of the Antients, ungefär Den Gambla Storlogen, publicerades första gången 1754. Dess författare, Laurence Dermott, var Storsekreterare i Antient Grand Lodge från 1752 till 1771. Den fullständiga titeln på första utgåvan var Ahiman Rezon; or a Help to a Brother; showing the Excellency of Secrecy, and the first cause or motive of the Institution of Masonry; The Principles of the Craft; and the benefits from a Strict Observance thereof, etc., etc.; Also the Old and New Regulations; etc. To which is added the greatest collection of Masons’ Songs, etc.

På svenska blir detta ungefär Ahiman Rezon; eller en Hjälp till en Broder football player shirts, utvisande Tystlåtenhetens Förträfflighet, och den första grunden och motivet till Murarkonsten; Konstens Principer; och fördelarna med en Strikt Observans därpå, etc., etc.; Även de Gamla och Nya Lagarna; etc. Till vilka har tillagts den största samlingen av Murarsånger, etc. En andra upplaga publicerades 1764 och därpå följande utgåvor 1778, 1787, 1800, 1801, 1807 och 1813. Den andra utgåvan nytrycktes 1855 i Philadelphia av Leon Hyneman. Dermott lånade mycket material från Constitutions of the Grand Lodge of Ireland, Irländska Storlogens Lagar, vilka hade publicerats 1751.

Den första Pålagan i Ahiman Rezon lyder ungefär:

När United Grand Lodge of England inrättades i och med sammangåendet mellan the Antients och the Moderns, togs en ny version av Constitutions fram. Det var en syntes av Constitution of Anderson of the Premier Grand Lodge of England och Ahiman Rezon från Antient Grand Lodge of England:

Share This:

Litoria amboinensis

22 julio, 2017 (15:15) | Sin categoría | By: admin

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet Herpétologie.

Litoria amboinensis par Barbour

Nom binominal

Litoria amboinensis
(Horst, 1883)

Synonymes

Statut de conservation UICN

( LC )700 m d’altitude :

L’holotype mesure 55 mm.

Son nom d’espèce, composé de amboin[e] et du suffixe latin -ensis, « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, l’île Ambon orthographiée Amboine par le passé.

Sur les autres projets Wikimedia :

Share This:

Dryden Theatre

22 julio, 2017 (10:51) | Sin categoría | By: admin

The Dryden Theatre is located at the George Eastman Museum, in Rochester, New York in the United States.

The theater is the primary exhibition space for showcasing the museum’s collection of motion pictures, recent restorations

Seattle Sounders FC Second Away BARRETT 19 Jerseys

Seattle Sounders FC Second Away BARRETT 19 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, as well as traveling exhibitions and premieres of new foreign and independent films. To date, more than 16,000 film titles have been screened at the theater.

The Dryden Theatre was constructed in 1951 after a donation from George and Ellen Dryden, George Eastman’s niece. The first film to be shown at the Dryden was Jean Renoir’s silent film Nana (1924). The museum’s founding film curator James Card (1915–2000) was a pioneer in the archival world and a close friend and confidante of Henri Langlois of the Cinémathèque Française in Paris. Together, they helped contribute to the appreciation of film as an art form.

Today

United States Away ZARDES 9 Jerseys

United States Away ZARDES 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, the Dryden Theatre is one of only a handful in the world certified to project nitrate film and annually hosts the Nitrate Picture Show, a film festival devoted to screening original nitrate film prints official football jerseys.

Coordinates:

Share This:

Favorite (1810)

22 julio, 2017 (08:36) | Sin categoría | By: admin

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La Favorite est un navire de guerre français en service de 1810 à 1811. C’est une frégate de 44 canons de la classe Pallas équipée à l’économie dans les ports italiens : elle ne reçoit finalement que 40 canons. Elle est détruite lors de la bataille de Lissa le .

Le Royaume d’Italie se lance tardivement dans la construction de navires. La Favorita est mise sur cale à Venise en décembre 1806 selon les plans de l’architecte naval français Jacques-Noël Sané (1740-1831). C’est une frégate de la classe Pallas prévue pour 44 canons. Lancée le , elle tarde à recevoir son armement. Les navires de la Royal Navy devenant de plus en plus menaçants au large des côtes italiennes, l’Empire français presse alors le vice-roi d’Italie, Eugène de Beauharnais, pour qu’il relance la construction d’une flotte destinée à protéger l’Adriatique. La marine impériale française prend également des dispositions en ce sens et s’apprête à récupérer les frégates italiennes non armées pour son compte. Les Français parviennent à échanger la frégate Favorita contre trois bricks en avril 1810 : la frégate running with water belt, renommé Favorite, est armée de 40 canons en juin 1810 et devient opérationnelle.

Le capitaine de vaisseau Bernard Dubourdieu running water pouch, nommé au commandement de la flotte franco-italienne en Adriatique, lance une grande opération contre l’île de Lissa sur la côte dalmate le . Quatre frégates, deux corvettes et divers petits navires italiens qui s’étaient regroupés préalablement à Ancône se heurtent alors à la division navale du commodore William Hoste qui protège l’île. La bataille de Lissa va rapidement tourner au désavantage des Français : la frégate Favorite (navire amiral de Dubourdieu), très en tête, est vivement canonnée par les navires anglais. Au dernier moment, alors qu’elle s’apprête à donner l’abordage à l’HMS Amphion, son pont est balayé par un tir à bout portant des caronades anglaises. Ce tir à boîte à mitraille cause de nombreux morts et blessés, dont le capitaine de vaisseau Dubourdieu qui est au nombre des tués real jerseys. Le commandant en titre du navire, le capitaine de frégate Antoine François Xavier de la Mare de Lamellerie, est mortellement blessé peu après, ne laissant que deux officiers valides sur la frégate : le colonel Gifflenga (qui devait prendre le commandement de la garnison de Lissa une fois l’opération terminée) et l’enseigne de vaisseau de deuxième classe Villeneuve.

Désemparée, la Favorite abandonne toute idée d’abordage et s’en va s’échouer sur l’île de Lissa, où les survivants mettent le feu à la frégate pour qu’elle ne tombe pas entre les mains des Anglais. Une centaine d’hommes, sous le commandement du colonel Gifflenga, prend le parti de s’emparer d’un navire à quai dans Port Saint Georges. Ils parviendront à quitter l’île et à rejoindre Lesina.

La Bataille de Lissa, 13 mars 1811
Lithographie de Henri Merke selon une œuvre de George Webster, réalisée en 1812.

Alors que la bataille fait rage à Lissa, au fond, la Favorite est échouée et incendiée par son équipage.

Le capitaine de vaisseau Bernard Dubourdieu, qui périra à bord de la Favorite.

Share This:

Đurđina Jauković

21 julio, 2017 (17:59) | Sin categoría | By: admin

Đurđina Jauković (født 24. februar 1997) er en montenegrinsk håndballspiller. Hun spiller for den montenegrinske klubben Danilovgrad og representerte Montenegros kvinnelandslag under Håndball-EM 2014.

1: Marina Rajčić · 2: Radmila Petrović · 3: Biljana Pavićević · 4: Jovanka Radičević · 8: Marija Jovanović · 10: Anđela Bulatović · 15: Andrea Klikovac · 16: Mirjana Milenković · 19: Đurđina Jauković · 22: Sonja Barjaktarović · 25: Đurđina Malović · 26: Suzana Lazović · 32: Katarina Bulatović · 66: Ema Ramusović · 77: Majda Mehmedović · 80: Jelena Despotović · 90: Milena Knežević · hovedtrener: Dragan Adžić · assistenttrener: Vlatko Đonović

1: Marina Vukčević · 3: Biljana Pavićević · 4: Jovanka Radičević · 8: Marija Jovanović&nbsp water bottle steel;· 9: Đurđina Jauković · 12: Alma Hasanić · 14: Ivona Pavićević · 15: Andrea Klikovac · 22: Sonja Barjaktarović · 26: Suzana Lazović · 32: Katarina Bulatović&nbsp oxo good grips meat tenderizer;· 66: Ema Ramusović · 77: Majda Mehmedović · 80: Jelena Despotović · 90: Milena Knežević · 96: Itana Grbić · hovedtrener: Dragan Adžić · assistenttrener: Vlatko Đonović

1: Marina Rajčić · 9: Đurđina Jauković · 12: Ljubica Nenezić · 15: Andrea Klikovac · 20: Jasna Tošković · 23: Dijana Ujkić · 25: Đurđina Malović · 26: Suzana Lazović · 27: Sanja Premović&nbsp best soccer gloves;· 55: Ivona Pavićević · 66: Ema Ramusović · 71: Bobana Klikovac · 77: Majda Mehmedović · 80: Jelena Despotović · 90: Milena Raičević&nbsp cheap football socks uk;· 96: Itana Grbić · hovedtrener: Dragan Adžić · assistenttrener: Novak Ristović

Share This:

Jakub Witecki

21 julio, 2017 (15:39) | Sin categoría | By: admin

Jakub Witecki (* 21. Juli 1990 in Krynica-Zdrój) ist ein polnischer Eishockeyspieler, der seit 2009 beim GKS Tychy in der Ekstraliga unter Vertrag steht.

Jakub Witecki begann seine Karriere in der Nachwuchsabteilung des KTH Krynica. Bereits als 16-Jähriger verließ er für seine kleinpolnische Heimatstadt und ging in die Nachwuchsakademie des polnischen Eishockeyverbandes in Sosnowiec, für deren Mannschaft er in der I liga, der zweithöchsten Spielklasse Polens, aktiv war thermos drink bottle with straw. 2009 wechselte er in die Ekstraliga zum GKS Tychy still water glass bottle, für den er seither aktiv ist. Mit dem Team aus der schlesischen Bergbaustadt wurde er 2010 polnischer Pokalsieger sowie 2011 und 2014 polnischer Vizemeister. 2015 gewann er mit seiner Mannschaft das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Für Polen nahm Witecki im Juniorenbereich an den U18-Junioren-Weltmeisterschaften der Division I 2007 und 2008 sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften der Division I 2008 Paul Frank T-shirts Kids, 2009 und 2010 teil facts about bottled water.

Im Seniorenbereich stand er bei den Weltmeisterschaften der Division I 2011, 2012, 2013 und 2014 im Aufgebot der Polen. Außerdem vertrat er seine Farben bei der Olympiaqualifikation für die Spiele 2014.

Share This:

Leonardo Favio

21 julio, 2017 (13:15) | Sin categoría | By: admin

Si vous disposez d’ouvrages ou d’articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l’article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section «&nbsp handphone pouch for running;Notes et références » (, comment ajouter mes sources ?).

Leonardo Favio (né Fouad Jorge Jury le à Luján de Cuyo, province de Mendoza, Argentine, et mort le (à 74 ans) à Buenos Aires) est un producteur, réalisateur, scénariste, compositeur football socks for girls, chanteur et acteur argentin d’origine syrienne.

Très apprécié en Amérique Latine, il fut l’un des chanteurs les plus talentueux dans les années 1960 et 1970 avec les grands succès comme Fuiste mía verano, Ella, ella ya me olvido, Quiero aprender de memoria, Ding brazil football shirt, dong, las cosas del amor et a joué dans de nombreux films.

Le 9 octobre 2010, Favio a été nommé ambassadeur de l’Argentine de la Culture par décret national du président Cristina Fernández de Kirchner.

Share This:

Gliese 687

21 julio, 2017 (10:52) | Sin categoría | By: admin

Gliese 687 (auch GJ 687) ist ein Roter Zwerg im Sternbild Drache. Er gehört zu den der Sonne am nächsten liegenden Sternen und ist rund 15 Lichtjahre entfernt. Trotz seiner relativen Nähe hat er scheinbare Helligkeit von nur etwa 9 mag und kann nur durch ein mittelgroßes Teleskop beobachtet werden. Gliese 687 weist eine hohe Eigenbewegung auf und legt pro Jahr 1,304 Bogensekunden am Himmel zurück. Die Relativgeschwindigkeit liegt netto bei 39 km/s best waist belt. Es ist ein Exoplanet bekannt, der den Stern umkreist und in etwa die Masse des Neptun besitzt school football jerseys.

Bestimmung der Entfernung für Gliese 687

Nicht trigonometrische Entfernungsbestimmungen sind kursiv markiert. Die präziseste Bestimmung ist fett markiert.

Gliese 687 ist ein Einzelstern und hat rund 40 % der Sonnenmasse und annähernd 50 % des Sonnenradius. Verglichen mit der Sonne weist er einen höheren Anteil von Elementen mit Ordnungszahlen höher als Helium auf. Seine Rotation beträgt anscheinend 60 Tage und er ist chromosphärisch aktiv. Außerdem emittiert er Röntgenstrahlung. Gliese 687 zeigt keinen Infrarotexzess, der umlaufenden Staub nahelegen würde.

Im Jahr 2014 wurde ein den Stern umkreisender Planet entdeckt, der die Bezeichnung Gliese 687 b erhielt. Er hat eine Masse von 19 Erdmassen und ist darin dem Planeten Neptun im Sonnensystem vergleichbar. Der Planet umkreist seinen Zentralstern einmal in 38,14 Tagen bei einer geringen Bahnexzentrizität.

Share This:

Kirchenlamitz

21 julio, 2017 (08:40) | Sin categoría | By: admin

Kirchenlamitz – miasto w Niemczech t shirt for football, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Frankonia, w regionie Oberfranken-Ost, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge. Leży w Smreczanach.

Miasto położone jest 12 km na północny zachód od Wunsiedel, 17 km na południe od Hof i 33 km na północny wschód od Bayreuth bpa free glass water bottles.

W skład miasta wchodzą następujące dzielnice:

Burmistrzem jest Thomas Schwarz. Rada miasta składa się z 17 członków:

Miejscowości partnerskie:

Arzberg • Hohenberg an der Eger • Kirchenlamitz • Marktleuthen • Marktredwitz • Schönwald • Selb • Weißenstadt • Wunsiedel

Schirnding • Thiersheim • Thierstein

Bad Alexandersbad • Höchstädt im Fichtelgebirge • Nagel • Röslau • Tröstau

Kaiserhammer Forst-Ost • Martinlamitzer Forst-Süd • Meierhöfer Seite • Neubauer Forst-Süd • Tröstauer Forst-Ost • Tröstauer Forst-West • Vordorfer Forst • Weißenstadter Forst-Nord • Weißenstadter Forst-Süd

Schirnding • Thiersheim • Tröstau

Share This:

AKS Chorzów

19 julio, 2017 (17:19) | Sin categoría | By: admin

AKS Chorzów is a sports club in based in Chorzów, Poland. It is one of the earliest sports organizations in Upper Silesia and is still well-known nationally for its football and handball teams. The club also made its mark on the international stage: Halina Richter-Górecka was part of the gold-medal winning women’s 100m relay team at the 1964 Tokyo Olympic Games; tennis player Danuta Wieczorek appeared at Wimbledon as a junior.

The origins of the club go back to the founding of the German football club VfR Königshütte on 22 August 1910 in what was at the time the coal mining city of Königshütte in Germany. In the early 20s, the region became part of Poland and the city was renamed, with the football club becoming Amatorski Klub Sportowy Chorzów

In 1927 AKS was the proud owner of one of the most modern stadium facilities in Poland at Chorzów’s Wyzwolenia Hill. The stadium was sometimes shared with another well-known local team&nbsp wholesale team uniforms;— Ruch Chorzów.

The club won the championship of Polish Upper Silesia (Silesian A-Class) in 1924, 1930 and 1936, and in 1937 advanced to the Polish first division where they became an immediate success. They finished as vice-champions and the team’s Jerzy Wostal was the top scorer in the league with 12 goals goalie shirt soccer. Wostal and teammate Leonard Piątek were among several players who played for the Polish national side in the 1930s. In 1939, AKS had as many as 10 football teams, including various youth teams, which was more than any other football organization of the Second Polish Republic.

After the outbreak of World War II in 1939 glass water bottle filter, Germany occupied the western half of Poland. AKS became Fussball Verein Germania Königshütte and in 1940 joined Germany’s first division Gauliga Schlesien where they finished atop the table. Piatek Germanized his name to Piontek and was a key player as FV Königshütte became the dominant side in the division, far outperforming state-supported rival 1. FC Kattowitz. The club earned division titles in the Gauliga Oberschlesien in 1942, 1943 water in glass, and 1944, advancing to play in the regional qualifying rounds of the German national championships, where they were put out in the early going each year. Germania also made first round appearances in play for the Tschammerpokal, predecessor of today’s DFB-Pokal (German Cup), in 1941 and 1942.

After the war and the restoration of the area to Poland, the club re-assumed its Polish name and continued to be a power in the country’s football, earning third-place results in 1946 and 1947. In 1948 AKS joined the newly re-established Polish first division as Budowlani Chorzów and played there for seven years until being relegated after the 1954 season. The club played second division football until 1958 then faded into obscurity, with some supporters claiming that team’s German origins and history of success in the Nazi-sponsored Gauliga put it into disfavour with Communist Poland’s sporting authorities, contributing to the team’s decline.

In the 60s the Chorzów’s once beautiful stadium burned to the ground to be replaced by a supermarket. In the early 1990s the club merged with Chorzowianka Chorzów and plays today as the sixth division side AKS Wyzwolenie Chorzów.

Formed before the World War II, the club’s handball department came to prominence after 1945. The team drew crowds of 5,000 at the height of its popularity and in the 1980s won several national titles.

Share This:


Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet compras en línea en línea compras